FANDOM


Moshimoshi
Watashi wa anata o matte imashita
Watashinonamaeha Esterwa-san
Watashi wa kōshiki no meidodesu Kashikoi kotonarimasu
Watashi wa Nihon o manande imasu
Soshite, watashi no purofīru o hōmon shite itadaki arigatōgozaimasu
Sayōnara

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki