FANDOM


HH

Heaven High (pl. Chmurnikum) - szkoła technikum dla nastoletnich potworów położona w Dawn City. Do tej szkoły uczęszczają głównie istoty boskie, lecz przyjmują również roboty. Aby dostać się do tego technikum trzeba zdać egzamin wstępny, który przejść mogą jedynie najlepsi.

Regulamin

  1. W szkole obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia dowolnych wyrobów zielarskich i eliksirów w celu utrzymania czystości niebiańskiej szkoły.
  2. Co miesiąc przeprowadzana jest dokumentacja życia codziennego uczniów. W trakcie jego trwania studenci mają obowiązek zachowywać się bosko.
  3. Uczniowie nie mają obowiązku ciągłego noszenia specjalistycznych mundurków, jednak zalecane jest ich trzymanie w pobliżu w razie niezapowiedzianej wizyty kogoś ważnego lub wyjątkowego.
  4. Wszelkie korzystanie z jakiejkolwiek elektroniki podczas lekcji spowoduje skonfiskowanie urządzenia na resztę dnia.
  5. Heaven High może ukarać nawet najwyżej hierarchicznie położonych uczniów karą sprzątania i nie podlega to dykusji, niezależnie kto jest rodzicem studenta.

Wygląd

Szkołę od środka poznajemy dopiero w filmie Horror Game. Jest ona wyjątkowo nowocześnie urządzona, utrzymuje się w kolorach niebiesko-biały i jest bardzo rozległa. Nie wiadomo ile dokładnie ma pięter, jednak wiadomo, że szkoła ma trzecie piętro.

Układ

  • Stołówka
  • Sala komputerowa
  • Sala biologiczna
  • Sala gimnastyczna

Uczniowie